Taryfikator kar

Aby uniknąć konsekwencji administracyjnych, należy przestrzegać regulaminu serwera Hype Town. Poniżej przedstawiamy taryfikator kar:

1. Obraza graczy, przeklinanie, prowokacje (m.in. do obrażania):

 • Pierwsze przewinienie: kick
 • Każde kolejne przewinienie: mute od 5 do 60 minut

 • 2. Spamowanie, floodowanie, wywoływanie spamu:

 • Pierwsze przewinienie: kick
 • Każde kolejne przewinienie: mute od 3 do 30 minut

 • 3. Nękanie, zastraszanie:

 • Pierwsze przewinienie: kick
 • Każde kolejne przewinienie: mute od 20 do 60 minut

 • 4. Reklama innych serwerów Minecraft, TeamSpeak, Discord, stron internetowych itp. o tematyce Minecraft:

 • Każde przewinienie: ban permanentny

 • 5. Reklama kanału YouTube czy transmisji na żywo, które nie mają nic wspólnego z serwerem:

 • Każde przewinienie: mute od 15 minut do 2 godzin

 • 6. Natarczywe proszenie o rangi/itemy od administracji:

 • Pierwsze przewinienie: kick
 • Każde kolejne przewinienie: mute od 15 minut do 5 godzin

 • 7. Przyznanie się do używania cheatów:

 • Każde przewinienie: ban na 24 godziny

 • 8. Posiadanie cheatów bez przyznania się do nich:

 • Każde przewinienie: ban na 5 dni

 • 9. Niewykonywanie poleceń administracji:

 • W zależności od wagi przewinienia: kick lub ban od 5 minut do 2 dni

 • 10. Posiadanie multi-konta:

 • Pierwsze przewinienie: ban permanentny na multi-konto
 • Każde kolejne przewinienie: ban permanentny na wszystkie konta

 • 11. Współpraca z oszustami:

 • Każde przewinienie: ban od 1 godziny do 3 dni

 • 12. Szkodzenie serwerowi lub jego dobremu imieniu:

 • Każde przewinienie: ban od 1 godziny do permanentnego

 • 13. Wykorzystywanie bugów serwera:

 • Każde przewinienie: ban od 1 godziny do permanentnego

 • 14. Podszywanie się pod administrację (trolling):

 • Pierwsze przewinienie: ban do 3 dni
 • Każde kolejne przewinienie: ban permanentny

 • 15. Kopanie bloków podczas AFK:

 • Każde przewinienie: przeniesienie gracza na spawn, czyszczenie skrzyń do których lecą przedmioty

 • 16. Pozostałe (niewymienione):

 • Każde przewinienie: zgodnie z uznaniem administracji, jeśli czynność związana z którymś z powyższych punktów jest wykonywana natarczywie i powtarza się, administracja ma prawo do nałożenia kary banu na maksymalny okres 7 dni
 • Regulamin Discord

  Korzystając z serwera HypeTown Discord, zgadzasz się na te warunki. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z warunków, nie możesz korzystać z serwera HypeTown Discord. Pamiętaj! Tak jak się zachowujesz, tak postrzegają Cię inni. Tutaj nie ma botów. Po drugiej stronie siedzą ludzie — szanuj ich.

  §1. DEFINICJE

 • Użytkownik — osoba korzystająca / przebywająca na serwerze Discord.
 • Serwer — oficjalny serwer głosowy Discord HypeTown.pl.
 • Administracja — grono osób na serwerze HypeTown Discord, posiadających najwyższe uprawnienia.

 • §2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  2.1. Korzystanie z serwera jest kompletnie darmowe.
  2.2. Regulamin może w każdej chwili ulec zmianie bez wcześniejszego informowania o tym.
  2.3. Jeśli nie rozumiesz któregoś z podpunktów regulaminu — skontaktuj się z administracją.
  2.4. Wszelkie błędy i niedociągnięcia związane z funkcjonowaniem serwera należy natychmiast zgłaszać administracji.
  2.5. Rzeczy nie uwzględnione w regulaminie podlegają rozstrzygnięciu przez administratora serwera.
  2.6. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia użytkownika z jego przestrzegania.
  2.7. Serwer należy do sieci serwerów HypeTown.pl

  §3. ZASADY OGÓLNE

  3.1. Dołączając do serwera akceptujesz regulamin i zobowiązujesz się go przestrzegać.
  3.2. Na serwerze komunikujemy się poprawnie językowo.
  3.3. Użyj odpowiedniej nazwy użytkownika, statusu i zdjęcia profilowego. Unikaj znaków specjalnych, emotikonów, wulgaryzmów i podszywania się.
  3.4. Nie zmieniaj zbyt często nazwy użytkownika. Nagminne zmienianie nazwy użytkownika powoduje dezorientację.
  3.5. Niech cała dyskusja będzie uprzejma i prowadzona na właściwych kanałach. Możemy poprosić Cię o przeniesienie rozmowy.
  3.6. Unikaj osobistych dramatów na czacie. Nękanie na czacie lub w wiadomościach osobistych nigdy nie jest dozwolone, niezależnie od tego, co myślisz o innych.
  3.7. Zakaz podszywania się pod innych użytkowników, moderatorów, znane osobistości lub administrację HypeTown.pl.
  3.8. Nie spamuj. Unikaj nadmiernej liczby wiadomości, obrazów, formatowania, emotikonów, komend i @wzmianek. Zachęcanie innych do spamowania również jest niedozwolone.
  3.9. Żadnej autopromocji ani reklam. Obejmuje to niechciane odniesienia i linki do innych mediów społecznościowych, serwerów, społeczności i usług na czacie. Obejmuje to również wiadomości prywatne użytkowników.
  3.10. Nie omijaj filtrów. Dotyczy to zarówno słów, jak i linków. Jeśli coś jest ocenzurowane, jest ocenzurowane z jakiegoś powodu!
  3.11. Brak danych osobowych. Chroń swoją prywatność i prywatność innych osób.
  3.12. Zakaz nękania, znęcania się i zastraszania. Nie tolerujemy krzywdzenia innych.
  3.13. Żadnego nękania innych graczy. Nie tolerujemy mowy nienawiści.
  3.14. Żadnych tematów politycznych ani religijnych. Te złożone tematy skutkują kontrowersyjnymi i obraźliwymi postami. Nawet jeśli podchodzi się do tych tematów w sposób cywilny, nie jest to właściwe miejsce na te rozmowy.
  3.15. Żadnych treści pirackich, seksualnych, NSFW ani innych podejrzanych treści. Nie akceptujemy nielegalnych lub podejrzanych dyskusji i działań.
  3.16. Nie nagrywaj innych rozmów ani innych treści na serwerze. Ty też nie chciałbyś, aby Twoje treści nagrywali inni użytkownicy.
  3.17. Żadnych botów użytkowników (user bots) ani kont alternatywnych. Niezatwierdzone boty i alty użytkowników nie są tutaj dozwolone. Konta, których to dotyczy, zostaną zbanowane bez ostrzeżenia.
  3.18. Niektóre kanały mają swoje zasady. Proszę stosuj się do nich.
  3.19. Moderatorzy mają ostatnie słowo. Słuchaj i szanuj ochotników, którzy utrzymują ten serwer.
  3.20. Jeżeli ktoś łamie regulamin poinformuj nas o tym.

  §4. KANAŁY PUBLICZNE

  4.1. Kanał publiczny to kanał tekstowy bądź głosowy. Zasady ogólne mają również zastosowanie w kanale głosowym.
  4.2. Jeżeli zdecydujesz się korzystać z kanałów głosowych wymagamy abyś posiadał sprawny i dobrze skonfigurowany mikrofon. W końcu jakość to podstawa.
  4.3. Każdy użytkownik może korzystać z kanałów publicznych.
  4.4. Jeżeli kanał posiada limit osób nie powinno się go przekraczać. W końcu po coś ten limit jest.

  §5. SYSTEM KAR

  5.1. Najniższą możliwą karą jest upomnienie ustne lub pisemne, a najwyższą karą jest ban permanentny (wykluczenie z serwera na zawsze).
  5.2. Przyznaną karę może zdjąć tylko administrator, który ją przyznał, bądź administrator z wyższą rangą.
  5.3. Serwer posiada system ostrzeżeń. Po otrzymaniu ostrzeżenia użytkownik zostanie powiadomiony w wiadomości prywatnej bądź na czacie w kanale tekstowym — nie zawsze musi tak być.
  5.4. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi:
 • upomnienie
 • ostrzeżenie
 • odebranie rangi
 • odebranie rangi z brakiem możliwości ponownego złożenia podania
 • zbanowanie
 • wyrzucenie z serwera

 • §6. SKARGI I ODWOŁANIA

  6.1. Zanim się odwołasz sprawdź raz jeszcze regulamin.
  6.2. Po sprawdzeniu regulaminu jeszcze raz zastanów się czy zostałeś bezpodstawnie ukarany.
  6.3. Jeśli dalej uważasz, że jesteś niewinny — odwołaj się.
  6.4. Skargi można składać do administracji lub w odpowiednim dziale na stronie serwera.
  6.5. Odwołanie od decyzji administratora można złożyć na stronie serwera nie później niż 24 godziny od chwili otrzymania bana.

  Regulamin Minecraft

  §1. DEFINICJE

  1.1. Regulamin - zbiór zasad ogólnie pojętych na serwerach HypeTown Minecraft.
  1.2. Administratorzy - ogół użytkowników posiadających przywileje i uprawnienia administratorskie na serwerze gry.
  1.3. AFK - skrót (ang. Away From Keyboard) oznaczający z dala od klawiatury.
  1.4. Lista kar oraz ich opisy:
 • mute - wyciszenie gracza na dany okres
 • kick - wyrzucenie gracza z serwera
 • tempban - tymczasowa blokada konta gracza
 • permban - permanentna blokada konta gracza

 • §2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  2.1. Każde postanowienia regulaminu, które zostały w nim zawarte mogą ulec w każdej chwili zmianie, dodaniu lub usunięciu. Administratorzy mają obowiązek informować graczy o jego zmianie.
  2.2. Nieznajomość regulaminu bądź jego niezrozumienie nie zwalnia od jego nieprzestrzegania.
  2.3. Każdy użytkownik rozpoczynający grę, automatycznie akceptuje postanowienia regulaminu.
  2.4. Za łamanie lub uchylanie się od regulaminu grozi następujący wymiar kar: mute, kick, tempban, permban, utrata przedmiotów, utrata przywilejów, odebranie uprawnień.
  2.5. Administratorzy mają prawo ukarać użytkownika za czyny nie wymienione w regulaminie, które działają na szkodę serwera wedle własnych upodobań.

  §3. ZASADY OGÓLNE

  3.1. Zakaz spamowania na czacie gry.
  3.2. Zakaz proszenia administracji o przedmioty, rangi, teleportację.
  3.3. Zakaz wykorzystywania wszelkiego rodzaju bugów lub błędów serwera bądź mapy.
  3.4. Zakaz używania wspomagaczy, cheatów, skryptów, cheatengine, itp.
  3.5. Zakaz reklamowania stron internetowych, wszelkiego rodzaju serwerów gier i komunikatorów głosowych.
  3.6. Zakaz rozpowszechniania danych osobowych innych użytkowników na czacie.
  3.7. Zakaz obrażania serwera bądź jego administratorów.
  3.8. Zakaz podszywania się pod administratorów któregokolwiek członka ekipy.
  3.9. Zakaz handlu przedmiotami poza grą.
  3.10. Handel między graczami na serwerze jest dozwolony i administratorzy nie odpowiadają za jego przebieg.
  3.11. Zdanie administratorów w kwestiach związanych z serwerem jest najważniejsze i nie podlega dyskusji.
  3.12. Serwer może zostać w każdej chwili wyłączony, zrestartowany lub zaatakowany. W takim przypadku gracze mogą prosić o zwrot przedmiotów (tzw. backup ekwipunku). Backup jest wykonywany tylko za okazaniem wystarczających dowodów.
  3.13. Zakaz tworzenia oraz wykorzystywania multikont na serwerze.
  3.14. Zakaz kopania bloków podczas AFK.

  §4. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRACJI

  4.1. Każdy z członków ekipy HypeTown jest wolontariuszem, który poświęca swój wolny czas na pomoc użytkownikom oraz pilnowanie serwera.
  4.2. Każda ranga w ekipie ma swoje obowiązki i należy liczyć się z tym, że nie może pomóc w każdej zaistniałej sytuacji.
  4.3. Obowiązkiem administratora jest przestrzeganie regulaminu.
  4.4. Administrator ma prawo wezwać każdego przebywającego na serwerze gracza na tzw. sprawdzanie bez podawania jego powodu.
  4.5. Administracja nie odpowiada za konta graczy. Nie przywracamy haseł, nie resetujemy kont i ich nie oddajemy, jeśli zostało usunięte z woli gracza.
  4.6. Administratorzy mają prawo zbanować za czyny nie uwzględnione w regulaminie według swojego upodobania.
  4.7. Decyzje administratorów są ostateczne i nie podlegają dyskusji, chyba, że są niezgodne z przyjętymi zasadami.
  4.8. Administratorzy nie są robotami, nie mają obowiązku pomagania cały czas. Należy uszanować również ich czas prywatny.

  Ranga VIP

  Ranga VIP zawiera:

  • rangę VIP na serwerze i Discordzie *
  • dostęp do specjalnego kanału na Discord
  • codzienny klucz do Boxa Rubiny LV.2 (/nagrody)
  • codzienny klucz do Boxa Siano LV.2 (/nagrody)
  • jednorazową paczkę Rubinów **
  • rabat na kolorowy nick (z 15 000$ na 5 000$)
  • dostęp do komendy /wp fly na wyspie
  • dostęp do sklepu ze skinami Slime
  • możliwość kolorowania odznak
  • możliwość pisania kolorami na czacie
  • możliwość kolorowania tabliczek
  * Aby otrzymać rangę na serwerze Discord, połącz swoje konto na serwerze gry z kontem Discord metodą Discord Link. Więcej informacji znajdziesz pod komendą /konto.
  ** Aby otrzymać Rubiny zgłoś się do administratora.
  - VIP na 30 dni otrzymuje 400 Rubinów
  - VIP na edycję otrzymuje 2000 Rubinów
  - VIP na zawsze otrzymuje 3000 Rubinów i co edycję ma dodawane ponownie.
  Okres Cena
  30 DNI 10 PLN
  NA EDYCJĘ 25 PLN
  NA ZAWSZE 50 PLN
  Kup usługę VIP


  Reset Questów

  • Kupując tę usługę otrzymujesz dostęp do jednorazowego zresetowania wszystkich Questów.
  Okres Cena
  JEDNORAZOWO 10 PLN
  Kup reset Questów

  Elements

  Text

  This is bold and this is strong. This is italic and this is emphasized. This is superscript text and this is subscript text. This is underlined and this is code: for (;;) { ... }. Finally, this is a link.


  Heading Level 2

  Heading Level 3

  Heading Level 4

  Heading Level 5
  Heading Level 6

  Blockquote

  Fringilla nisl. Donec accumsan interdum nisi, quis tincidunt felis sagittis eget tempus euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus vestibulum. Blandit adipiscing eu felis iaculis volutpat ac adipiscing accumsan faucibus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus lorem ipsum dolor sit amet nullam adipiscing eu felis.

  Preformatted

  i = 0;
  
  while (!deck.isInOrder()) {
    print 'Iteration ' + i;
    deck.shuffle();
    i++;
  }
  
  print 'It took ' + i + ' iterations to sort the deck.';

  Lists

  Unordered

  • Dolor pulvinar etiam.
  • Sagittis adipiscing.
  • Felis enim feugiat.

  Alternate

  • Dolor pulvinar etiam.
  • Sagittis adipiscing.
  • Felis enim feugiat.

  Ordered

  1. Dolor pulvinar etiam.
  2. Etiam vel felis viverra.
  3. Felis enim feugiat.
  4. Dolor pulvinar etiam.
  5. Etiam vel felis lorem.
  6. Felis enim et feugiat.

  Icons

  Actions

  Table

  Default

  Name Description Price
  Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
  Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
  Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
  Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
  Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
  100.00

  Alternate

  Name Description Price
  Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
  Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
  Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
  Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
  Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
  100.00

  Buttons

  • Disabled
  • Disabled

  Form